معلمان و مجریان برنامه‌های درسی، در طول تاریخ از روش تدریس‌های مختلف استفاده می‌کردند که این روش‌ها باتوجه‌به امکانات موجود و ظهور اندیشه‌های جدید همواره در حال تغییروتحول بوده‌اند. شناخت تاریخ و نوع تحول روش‌های آموزشی، افق دید معلم را گسترش می‌دهد و سبب فراخ‌اندیشی و تصمیم‌گیری آگاهانه او در انتخاب روش تدریس نوین می‌شود.
یکی از مهم ترین مراحل فعالیتهای آموزشی، اجرا یا عملیاتی کردن موضوعهای طراحی شده در محیط آموزشی است. بهترین برنامه های طراحی و تنظیم شده اگر به روش درست و منطبق با موقعیت اجرا نشوند ارزش چندانی نخواهد داشت، و در نهایت با شکست رو به رو خواهند شد.
اما انتخاب روش تدریس موفق و مؤثر در اجرا بستگی به شناخت معلم از فلسفه، اهداف، راهبردها، موقعیت‌ها، محتواها و روش‌های آموزش دارد. هر انسانی آن‌گونه عمل می‌کند که می‌اندیشد و باور دارد. اندیشه‌ها و باورها نیز بر اساس معرفت و دانش فرد شکل می‌گیرند؛ بنابراین نوع تصمیم‌گیری معلم در رخدادهای آموزشی رابطه مستقیم با شناخت او دارد.

انواع روش تدریس

الف) روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم
1. روش تدریس یادسپاری
2. روش تدریس سخنرانی
3. روش نمایش علمی
4. روش تدریس تلفیقی
ب) روش‌های تدریس مبتنی بر تعامل
1. روش تدریس پرسش‌وپاسخ
2. روش ایفای نقش
3. روش تدریس بحث گروهی
4. روش یادگیری مشارکتی
5. روش بدیعه پردازی
ج) روش‌های تدریس مسئله‌محور
1. روش تدریس گردش علمی
2. روش تدریس آزمایشگاهی
3. روش تدریس اکتشافی
4. روش تدریس کاوشگری
5. روش تدریس موضوع محور
6. روش تدریس تجربه محور
7. روش تدریس پروژه محور
د) روش‌های آموزش انفرادی
1. آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر
2. آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم
3. آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر
4. آموزش انفرادی تجویز شده
5. آموزش انفرادی هدایت شده
6. آموزش انفرادی رایانه محور

اصطلاح روش تدریس به اصول کلی، راهبردهای آموزشی و مدیریتی اطلاق می‌شود که برای آموزش کلاس درس استفاده می‌شود.

رویکرد معلم‌محور به یادگیری

با افراطی‌ترین تفسیر آن، معلمان شخصیت اصلی در یک مدل آموزشی معلم‌محور هستند. دانش‌آموزان به‌عنوان «ظروف خالی» در نظر گرفته می‌شوند که به طور منفعلانه دانش را از طریق سخنرانی‌ها و آموزش مستقیم از معلمان خود دریافت می‌کنند، باهدف نهایی نتایج مثبت از آزمایش و ارزیابی. در این سبک، تدریس و ارزشیابی به‌عنوان دو نهاد مجزا در نظر گرفته می‌شوند. یادگیری دانش‌آموز از طریق آزمون‌ها و ارزیابی‌های نمره دهی عینی سنجیده می‌شود.

رویکرد دانش‌آموز محور به یادگیری

درحالی‌که معلمان هنوز یک چهره معتبر در مدل تدریس دانش‌آموز محور هستند، معلمان و دانش‌آموزان به همان اندازه نقش فعالی در فرایند یادگیری دارند.

نقش اصلی معلم، مربیگری و تسهیل یادگیری دانش‌آموز و درک کلی مطالب، و اندازه‌گیری یادگیری دانش‌آموز از طریق هر دو شکل رسمی و غیررسمی ارزیابی، مانند پروژه‌های گروهی، نمونه کارها و مشارکت در کلاس است. در کلاس درس دانش‌آموز محور، تدریس و ارزشیابی به هم مرتبط هستند زیرا یادگیری دانش‌آموز به طور مداوم در طول آموزش معلم اندازه‌گیری می‌شود.

هر مربی و معلمی روش تدریس مخصوص به خود را دارد. شما معلم توانمند، می توانید در این صفحه با روش های مختلف تدریس، بیشتر آشنا شوید. برای موفقیت معلمان در کار، بهترین کار این است که آنها به تدریس علاقه داشته باشند. وقتی معلمی علاقه مند به تدریس باشد، مهم نیست که از چه روشی برای تدریس استفاده کند، شاگردانش راضی خواهند بود.

یکی از بهترین راه‌ها برای داشتن تدریس جذاب و حرفه‌ای این است که به جای صحبت کردن، دانش‌آموزان را با موضوع درگیر کنید و کارهای عملی و تجربی را به کلاس اضافه کنید. انواع مدل ها، روش های تدریس و تکنیک های تدریس فعال و جذاب در زیر توضیح داده شده است.

روش تدریس

روش تدریس بدیعه پردازی

روش تدریس بدیعه پردازی چیست؟

question_answer0
مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس بدیعه پردازی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم…
روش تدریس کاوشگری

روش تدریس کاوشگری چیست؟

question_answer0
مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس کاوشگری بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو…
روش تدریس بحث گروهی

روش تدریس بحث گروهی چیست؟

question_answer0
مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس بحث گروهی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم…
روش تدریس گردش علمی

روش تدریس گردش علمی چیست؟

question_answer0
مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس گردش علمی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم…
روش تدریس ایفای نقش

روش تدریس ایفای نقش چیست؟

question_answer0
مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس ایفای نقش بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم…
روش تدریس اکتشافی

روش تدریس اکتشافی چیست؟

question_answer0
روش تدریس اکتشافی از انواع روش های کاربردی برای تدریس به شمار می رود. این روش تدریس فقط مختص تدریس…
فهرست