معلم شو

روش تدریس

دانش آموزان دیرآموز

7 راهکار برای کمک به دانش آموزان دیرآموز

در این مقاله از معلم شو قصد داریم به دانش آموزان دیرآموز بپردازیم. تلاش برای تشخیص دیرآموز بودن دانش آموز قبل از کلاس دوم بسیار مهم است. مهمترین دلیل برای تشخیص زودهنگام است این است که واقعاً به والدین کمک می‌کند تا سرعت یادگیری آهسته‌تر

توضیحات بیشتر »
روش تدریس بدیعه پردازی

روش تدریس بدیعه پردازی چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس بدیعه پردازی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلف برای طرح درس معلمان دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مد نظر ما

توضیحات بیشتر »
روش تدریس کاوشگری

روش تدریس کاوشگری چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس کاوشگری بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی برای طرح درس معلمان دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مد نظر ما برای

توضیحات بیشتر »
روش تدریس بحث گروهی

روش تدریس بحث گروهی چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس بحث گروهی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی توسط معلمان برای طرح درس مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مدنظر ما شیوه‌ی بحث

توضیحات بیشتر »
روش تدریس گردش علمی

روش تدریس گردش علمی چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس گردش علمی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی توسط معلمان برای طرح درس مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مدنظر ما شیوه‌ی گردش

توضیحات بیشتر »
روش تدریس ایفای نقش

روش تدریس ایفای نقش چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس ایفای نقش بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی توسط معلمان برای طرح درس مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مدنظر ما شیوه‌ی ایفای

توضیحات بیشتر »
روش تدریس پرسش و پاسخ

روش تدریس پرسش و پاسخ | روش تدریس سقراطی

تعریف روش تدریس پرسش و پاسخ روش تدریس پرسش و پاسخ یک روش تدریس قدیمی است که به “روش تدریس سقراطی” نیز معروف است که توسط فیلسوف معروف سقراط توسعه داده شد. هدف اصلی روش تدریس پرسش و پاسخ بر دستیابی به اهداف شناختی و

توضیحات بیشتر »
روش تدریس بارش مغزی

روش تدریس بارش مغزی چیست و چگونه به دانش آموزان کمک می کند؟

به روش تدریس بارش مغزی روش یورش مغزی نیز گفته می شود. در این روش تدریس افراد به صورت گروهی تلاش می کنند تا برای حل یک مسئله تمامی ایده های موجود در ذهن خود را بیان کنند. در این روش حل مسئله هر یک

توضیحات بیشتر »
روش تدریس اکتشافی

روش تدریس اکتشافی چیست؟

روش تدریس اکتشافی از انواع روش های کاربردی برای تدریس به شمار می رود. این روش تدریس فقط مختص تدریس درس علوم تجربی نمی باشد و به کمک آن می توان بسیاری از دروس را تدریس کرد. اگر شما تمایل دارید با نحوه این روش

توضیحات بیشتر »
دانش آموزان دیرآموز

7 راهکار برای کمک به دانش آموزان دیرآموز

در این مقاله از معلم شو قصد داریم به دانش آموزان دیرآموز بپردازیم. تلاش برای تشخیص دیرآموز بودن دانش آموز قبل از کلاس دوم بسیار مهم است. مهمترین دلیل برای تشخیص زودهنگام است این است که واقعاً به والدین کمک می‌کند تا سرعت یادگیری آهسته‌تر

توضیحات بیشتر »
روش تدریس بدیعه پردازی

روش تدریس بدیعه پردازی چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس بدیعه پردازی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلف برای طرح درس معلمان دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مد نظر ما

توضیحات بیشتر »
روش تدریس کاوشگری

روش تدریس کاوشگری چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس کاوشگری بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی برای طرح درس معلمان دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مد نظر ما برای

توضیحات بیشتر »
روش تدریس بحث گروهی

روش تدریس بحث گروهی چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس بحث گروهی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی توسط معلمان برای طرح درس مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مدنظر ما شیوه‌ی بحث

توضیحات بیشتر »
روش تدریس گردش علمی

روش تدریس گردش علمی چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس گردش علمی بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی توسط معلمان برای طرح درس مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مدنظر ما شیوه‌ی گردش

توضیحات بیشتر »
روش تدریس ایفای نقش

روش تدریس ایفای نقش چیست؟

مقدمه امروز قصد داریم در این مقاله به بررسی روش تدریس ایفای نقش بپردازیم. تا انتهای مطلب در سایت معلم شو ما را همراهی کنید. این روزها متدهای آموزشی مختلفی توسط معلمان برای طرح درس مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تدریس مدنظر ما شیوه‌ی ایفای

توضیحات بیشتر »
روش تدریس پرسش و پاسخ

روش تدریس پرسش و پاسخ | روش تدریس سقراطی

تعریف روش تدریس پرسش و پاسخ روش تدریس پرسش و پاسخ یک روش تدریس قدیمی است که به “روش تدریس سقراطی” نیز معروف است که توسط فیلسوف معروف سقراط توسعه داده شد. هدف اصلی روش تدریس پرسش و پاسخ بر دستیابی به اهداف شناختی و

توضیحات بیشتر »
روش تدریس بارش مغزی

روش تدریس بارش مغزی چیست و چگونه به دانش آموزان کمک می کند؟

به روش تدریس بارش مغزی روش یورش مغزی نیز گفته می شود. در این روش تدریس افراد به صورت گروهی تلاش می کنند تا برای حل یک مسئله تمامی ایده های موجود در ذهن خود را بیان کنند. در این روش حل مسئله هر یک

توضیحات بیشتر »
روش تدریس اکتشافی

روش تدریس اکتشافی چیست؟

روش تدریس اکتشافی از انواع روش های کاربردی برای تدریس به شمار می رود. این روش تدریس فقط مختص تدریس درس علوم تجربی نمی باشد و به کمک آن می توان بسیاری از دروس را تدریس کرد. اگر شما تمایل دارید با نحوه این روش

توضیحات بیشتر »