معلم شو

متفرقه

جشنواره بین المللی انسان تمام - معلم شو

جشنواره بین المللی انسان تمام

فراخوان دومین جشنواره‌ی هنری «انسـانِ تمـام»با موضوع:نقش انسان کامل در تکامل انسانی بشرو موضوع ویژه‌؛نقش انسان کامل در رساندن فرد و جامعه به تمدن متعالی،منتشر شد.تقویم اجرایی:مهلت ارسال آثار  از ۱ شهریورماه الی ۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ (تمدید نخواهد شد.)اختتامیه ← بهمن‌ماه ۱۴۰۱شرکت در جشنواره برای

توضیحات بیشتر »
اهمیت تغذیه در دانش آموزان

اهمیت تغذیه در دانش آموزان + 5 ماده مفید برای آنها

اهمیت تغذیه در دانش آموزان تغذیه نقش مهمی در رشد و سلامت دانش آموزان دارد و می تواند روی میزان یادگیری آن ها مؤثر باشد. اهمیت تغذیه در دانش آموزان ابتدایی بسیار بیشتر است؛ چرا که این سن، مهم‌ترین دوره در رشد کودک است و

توضیحات بیشتر »
جشنواره بین المللی انسان تمام - معلم شو

جشنواره بین المللی انسان تمام

فراخوان دومین جشنواره‌ی هنری «انسـانِ تمـام»با موضوع:نقش انسان کامل در تکامل انسانی بشرو موضوع ویژه‌؛نقش انسان کامل در رساندن فرد و جامعه به تمدن متعالی،منتشر شد.تقویم اجرایی:مهلت ارسال آثار  از ۱ شهریورماه الی ۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ (تمدید نخواهد شد.)اختتامیه ← بهمن‌ماه ۱۴۰۱شرکت در جشنواره برای

توضیحات بیشتر »
اهمیت تغذیه در دانش آموزان

اهمیت تغذیه در دانش آموزان + 5 ماده مفید برای آنها

اهمیت تغذیه در دانش آموزان تغذیه نقش مهمی در رشد و سلامت دانش آموزان دارد و می تواند روی میزان یادگیری آن ها مؤثر باشد. اهمیت تغذیه در دانش آموزان ابتدایی بسیار بیشتر است؛ چرا که این سن، مهم‌ترین دوره در رشد کودک است و

توضیحات بیشتر »