معلم شو

آموزش و پرورش

جامعه شناسی آموزش و پرورش چیست؟

جامعه شناسی آموزش و پرورش چیست؟

اهمیت مطالعات جامعه شناسی آموزش و پرورش از آنجا که مقوله آموزش و پرورش اصولاً یک موضوع اجتماعی تلقی می‌شود، لزوم مطالعات دقیق در زمینه جامعه شناسی آموزش و پرورش و در جهت متناسب سازی فعالیت‌های افراد با نیازهای جامعه بیشتر احساس می‌شود. معلم شو

توضیحات بیشتر »
توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان

اهمیت توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در کلاس درس

نقش تفاوت های فردی دانش آموزان در میزان یادگیری آن ها در یک کلاس درس مهارت ها، توانایی ها، نقاط قوت و ضعف تمام دانش‌آموزان با یکدیگر یکسان نیست و این موضوع، تفاوت های فردی دانش آموزان یک کلاس را نشان می‌دهد. در این مقاله

توضیحات بیشتر »
بررسی نقش اقتصاد آموزش و پرورش

بررسی نقش اقتصاد آموزش و پرورش در دنیای امروز

اقتصاد آموزش و پرورش چیست؟ اقتصاد آموزش و پرورش شاخه ای از علم اقتصاد می‌باشد که به بررسی کاربرد صحیح منابع در آموزش و پرورش می‌پردازد. این شاخه از علم اقتصاد می‌تواند کمک کند که اهداف آموزشی با اقتصادی ترین شکل ممکن تحقق پیدا کنند.

توضیحات بیشتر »
وزارت آموزش و پرورش ژاپن

بررسی نظام آموزش و پرورش ژاپن

یکی از ویژگی‌های دانشجو معلم و معلم کارآمد داشتن اطلاعاتی در مورد آموزش و پرورش سایر کشورها و تاریخ آموزش و پرورش است. ما در این مقاله قصد داریم به آموزش و پرورش ژاپن بپردازیم، با معلم شو همراه باشید. تاریخ تحول آموزش و پرورش

توضیحات بیشتر »
بیتوته معلمان در روستا

2 روش بیتوته معلمان

احتمالاً شما دانشجو معلم یا دانش‌آموز سال آخر متوسطه هستید که می‌خواهید امسال کنکور بدید و قصد دارید تا در مورد معلمی اطلاعات خودتان را کمی افزایش بدهید. قصد دارم تو این مقاله در مورد فقط یکی از چالش ها و سختی های شغل معلمی

توضیحات بیشتر »
اهمیت اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی

آیا می‌دانید اردوی دانش آموزی باعث تخلیه ی  انرژی مازاد در محیط مناسب و پرتنوع به منظور حصول آرامش و ایجاد تعادل برای دیگر فعالیت‌های فردی و اجتماعی می‌شود. در ادامه مقاله با معلم شو همراه باشید. تعاریف اردو برای واژه اردو تعاریف متعددی ذکر

توضیحات بیشتر »
جامعه شناسی آموزش و پرورش چیست؟

جامعه شناسی آموزش و پرورش چیست؟

اهمیت مطالعات جامعه شناسی آموزش و پرورش از آنجا که مقوله آموزش و پرورش اصولاً یک موضوع اجتماعی تلقی می‌شود، لزوم مطالعات دقیق در زمینه جامعه شناسی آموزش و پرورش و در جهت متناسب سازی فعالیت‌های افراد با نیازهای جامعه بیشتر احساس می‌شود. معلم شو

توضیحات بیشتر »
توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان

اهمیت توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در کلاس درس

نقش تفاوت های فردی دانش آموزان در میزان یادگیری آن ها در یک کلاس درس مهارت ها، توانایی ها، نقاط قوت و ضعف تمام دانش‌آموزان با یکدیگر یکسان نیست و این موضوع، تفاوت های فردی دانش آموزان یک کلاس را نشان می‌دهد. در این مقاله

توضیحات بیشتر »
بررسی نقش اقتصاد آموزش و پرورش

بررسی نقش اقتصاد آموزش و پرورش در دنیای امروز

اقتصاد آموزش و پرورش چیست؟ اقتصاد آموزش و پرورش شاخه ای از علم اقتصاد می‌باشد که به بررسی کاربرد صحیح منابع در آموزش و پرورش می‌پردازد. این شاخه از علم اقتصاد می‌تواند کمک کند که اهداف آموزشی با اقتصادی ترین شکل ممکن تحقق پیدا کنند.

توضیحات بیشتر »
وزارت آموزش و پرورش ژاپن

بررسی نظام آموزش و پرورش ژاپن

یکی از ویژگی‌های دانشجو معلم و معلم کارآمد داشتن اطلاعاتی در مورد آموزش و پرورش سایر کشورها و تاریخ آموزش و پرورش است. ما در این مقاله قصد داریم به آموزش و پرورش ژاپن بپردازیم، با معلم شو همراه باشید. تاریخ تحول آموزش و پرورش

توضیحات بیشتر »
بیتوته معلمان در روستا

2 روش بیتوته معلمان

احتمالاً شما دانشجو معلم یا دانش‌آموز سال آخر متوسطه هستید که می‌خواهید امسال کنکور بدید و قصد دارید تا در مورد معلمی اطلاعات خودتان را کمی افزایش بدهید. قصد دارم تو این مقاله در مورد فقط یکی از چالش ها و سختی های شغل معلمی

توضیحات بیشتر »
اهمیت اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی

آیا می‌دانید اردوی دانش آموزی باعث تخلیه ی  انرژی مازاد در محیط مناسب و پرتنوع به منظور حصول آرامش و ایجاد تعادل برای دیگر فعالیت‌های فردی و اجتماعی می‌شود. در ادامه مقاله با معلم شو همراه باشید. تعاریف اردو برای واژه اردو تعاریف متعددی ذکر

توضیحات بیشتر »