معلم شو

کتاب و مجله

کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی

آشنایی با کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی

علم روانشناسی قبل از معرفی کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی بهتر است نگاهی به تعریف علم روانشناسی و انواع شاخه های آن بیندازیم. هدف علم روانشناسی یا پسیکولوژی مطالعه کردن ذهن و رفتار موجودات زنده به خصوص انسان است. این علم به بررسی و شناخت

توضیحات بیشتر »
مهم ترین کتاب های مفید برای معلمان

مهم ترین کتاب های مفید برای معلمان، که باید بخوانند!

اهمیت کتاب های مفید برای معلمان کتاب های مفید برای معلمان، به اندازه ی خود شغل معلمی مهم و حیاتی هستند. شغل معلمی در کنار تمام مشکلات و چالش هایی که دارد یکی از مهم ترین مشاغل در هر جامعه ای محسوب می‌شود. زیرا آینده

توضیحات بیشتر »
کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف

روانشناسی‌ تربیتی، در کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف

برای خرید کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف کلیک کنید مطالعه ی کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف برای هر معلم کارآمد و دانشجو معلمی لازم است. قبل از معرفی کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف لازم است گریزی بزنیم به تعریف روانشناسی تربیتی، تاریخچه ی آن و

توضیحات بیشتر »
کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی

آشنایی با کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی

علم روانشناسی قبل از معرفی کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی بهتر است نگاهی به تعریف علم روانشناسی و انواع شاخه های آن بیندازیم. هدف علم روانشناسی یا پسیکولوژی مطالعه کردن ذهن و رفتار موجودات زنده به خصوص انسان است. این علم به بررسی و شناخت

توضیحات بیشتر »
مهم ترین کتاب های مفید برای معلمان

مهم ترین کتاب های مفید برای معلمان، که باید بخوانند!

اهمیت کتاب های مفید برای معلمان کتاب های مفید برای معلمان، به اندازه ی خود شغل معلمی مهم و حیاتی هستند. شغل معلمی در کنار تمام مشکلات و چالش هایی که دارد یکی از مهم ترین مشاغل در هر جامعه ای محسوب می‌شود. زیرا آینده

توضیحات بیشتر »
کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف

روانشناسی‌ تربیتی، در کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف

برای خرید کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف کلیک کنید مطالعه ی کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف برای هر معلم کارآمد و دانشجو معلمی لازم است. قبل از معرفی کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف لازم است گریزی بزنیم به تعریف روانشناسی تربیتی، تاریخچه ی آن و

توضیحات بیشتر »