معلم شو

30 خرداد 1401

معلم هوشمند

6 ترفند برای تبدیل شدن به یک معلم هوشمند

“معلمان کارآمد  و مؤثر می توانند در تعیین سرنوشت یک مدرسه نقش مهمی ایفا کنند.” کیفیت تدریس و تعداد دانش آموزان نسبت مستقیمی با یکدیگر دارند. کیفیت تدریس سلاح قدرتمند همه معلمان خوب است. اما بسیاری از مدارس وجود دارند که معلم هوشمند را کمتر

توضیحات بیشتر »
معلم هوشمند

6 ترفند برای تبدیل شدن به یک معلم هوشمند

“معلمان کارآمد  و مؤثر می توانند در تعیین سرنوشت یک مدرسه نقش مهمی ایفا کنند.” کیفیت تدریس و تعداد دانش آموزان نسبت مستقیمی با یکدیگر دارند. کیفیت تدریس سلاح قدرتمند همه معلمان خوب است. اما بسیاری از مدارس وجود دارند که معلم هوشمند را کمتر

توضیحات بیشتر »